Toegepaste analoge elektronica (3317)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jan GENOE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jan GENOE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jacopo SALA 
 De heer Omid ALAVI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Analoge elektronische schakelingen (2600) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Wiskunde 1 schakel (2829) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels