Complexe analyse (3332)

Contactpersoon :Prof. dr. Fred VERMOLEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Fred VERMOLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskundeOvergangscurriculum1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskundeOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels