Fundamenten in kanstheorie en statistiek (3334)

Contactpersoon :Prof. dr. Paul JANSSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Paul JANSSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Maren VRANCKX 
 dr. Stijn JASPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels