Topics in biostatistiek, bioinformatica en epidemiologie (3337)

Contactpersoon :Prof. dr. Christel FAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Christel FAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
 Prof. dr. Steven ABRAMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskunde optie biowiskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels