Relativiteit (3344)

Contactpersoon :Prof. dr. Laura TAMASSIA
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Laura TAMASSIA 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Geert Jan BEX 
 De heer Siebe FREDERIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingVerbreding813,0813,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels