Inleefstage Zuiden - zomer (3353)

Contactpersoon :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ilse BROEKX 
 Mevrouw Yana JANSSIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair1626,01626,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels