Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren (3354)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten VANHOVE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten VANHOVE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arnoud JONGELING 
 dr. Jeffrey JACOBS 
 Prof. dr. Jelle HENDRIX 
 De heer Jeroen LAMBRICHTS 
 Mevrouw Lore VERHEYEN 
 Prof. dr. Maarten VAN STEENBERGE 
 Mevrouw Mare GERAERTS 
 Mevrouw Veerle LEMMENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels