Technologie in de revalidatie (3379)

Contactpersoon :Prof. dr. Annick TIMMERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
  
Co-titularis :dr. Jonas VERBRUGGHE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Prof. dr. Dominique HANSEN 
 Prof. dr. Gustavo ROVELO RUIZ 
 dr. Joke RAATS 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 Prof. dr. Karin CONINX 
 Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
 dr. Liesbet DE BAETS 
 dr. Lousin MOUMDJIAN 
 Prof. dr. Peter FEYS 
 dr. Thomas MATHEVE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieOvergangscurriculum813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels