Bouwfysica en installaties 3 (3404)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
  
Co-titularis :Mevrouw Mariska HOBO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Fysica (3683) 3,0 stptn
    Wiskunde (3682) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bouwfysica en Installaties 2 (3264) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels