Celfysiologie (3414)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert BRONE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert BRONE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Virginie BITO 
  
Met medewerking van :Mevrouw Rosette BEENAERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Andreea BURLACU 
 dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Art JANSSEN 
 De heer Ben ROMBAUT 
 Mevrouw Chloe TRIPPAERS 
 dr. Dorien DELUYKER 
 Mevrouw Ellen HEEREN 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Mevrouw Melanie MERTENS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sarah D'HAESE 
 De heer Sibren HAESEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels