Chemische homeostase (3415)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MARCHAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MARCHAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Arthur HELSEN 
 De heer Dries BLEUS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Michaela PAPPA 
 dr. Nele CLAES 
 Mevrouw Paula VARAS PEREZ 
 De heer Pieter DE MEYER 
 De heer Sander STULENS 
 Mevrouw Sofie HOUBEN 
 De heer Stijn LENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels