Bachelorproef - Elektronica-ICT (3432)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Kris MYNY 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Prof. dr. ir. Jan GENOE 
 dr. ing. Jo VLIEGEN 
 ing. Luc COENEGRACHT 
 ing. Thijs VANDENRYT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Algemene chemie 1 (3830) 6,0 stptn
    Analoge elektronische schakelingen (2600) 6,0 stptn
    App-ontwikkeling (3291) 3,0 stptn
    Basic Engineering Skills (3825) 6,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: puntmassa's (3823) 3,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: starre lichamen (3827) 4,0 stptn
    Besturingssystemen en C (4082) 6,0 stptn
    Digitale elektronische schakelingen (4081) 4,0 stptn
    Elektriciteit (3824) 4,0 stptn
    Elektronische systemen (3831) 6,0 stptn
    Fundamentals of sensor systems (2601) 5,0 stptn
    Fysica: golven (3832) 6,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 3,0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5,0 stptn
    Project Engineering Skills (3833) 6,0 stptn
    Research Engineering Skills (4089) 4,0 stptn
    Software Engineering Skills (4083) 6,0 stptn
    Software-ontwerp in Java (3826) 4,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht2439,0272169,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels