Bachelorproef - Nucleaire technologie (3459)

Contactpersoon :ing. Luc LIEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Luc LIEVENS 
  
Co-titularis :dr. Bart DREESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Brigitte RENIERS 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 
 Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6,0 stptn
    Algemene chemie 1 (3830) 6,0 stptn
    Basic Engineering Skills (3825) 6,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: puntmassa's (3823) 3,0 stptn
    Basisprincipes mechanica: starre lichamen (3827) 4,0 stptn
    Elektriciteit (3824) 4,0 stptn
    Elektronische systemen (3831) 6,0 stptn
    Fundamentals of sensor systems (2601) 5,0 stptn
    Fysica: golven (3832) 6,0 stptn
    Fysische chemie en transportverschijnselen (4466) 3,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4,0 stptn
    Kernfysica 1 (2592) 4,0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5,0 stptn
    Milieuproblematiek (4479) 5,0 stptn
    Nucleaire meettechniek (4480) 7,0 stptn
    Nuclear engineering skills (2591) 3,0 stptn
    Project Engineering Skills (3833) 6,0 stptn
    Research Engineering Skills (4089) 4,0 stptn
    Software-ontwerp in Java (3826) 4,0 stptn
    Stromingsmechanica en -machines (4051) 3,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie 120,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht2439,0811629,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels