Inleiding tot chemie (3462)

Contactpersoon :Prof. dr. Marlies VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
 Mevrouw Katrien GORINSEK 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Lavinia CALVI 
 De heer Pieter DE MEYER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
2de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels