Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakken (3464)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
  
Co-titularis :Prof. dr. Renato HUZAK 
 Prof. dr. Stefan HAESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram LENTJES 
 dr. Maikel BOSSCHAERT 
 De heer Yiorgos PATSIOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskunde optie computationele wiskundeVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie fundamentele wiskundeVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie vrije keuze aanvullingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde jaar 2 - pakket fundamentele wiskundeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels