Experimentele technieken (3476)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. Filippo MORINI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 6,0 stptn
    Geavanceerde meetmethodes (2140) 6,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
    Optica (1824) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektromagnetisme (0174) 6,0 stptn
    Geavanceerde meetmethodes (2140) 6,0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4,0 stptn
    Mechanica (3322) 6,0 stptn
    Optics (3761) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysicaVerplicht2168,02168,0JaNeeNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding twinVerbreding2168,02168,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels