Verkeersonderzoeksmethodologie (3499)

Contactpersoon :Prof. dr. Ariane CUENEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke HERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ariane CUENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An NEVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels