Financiële markten en producten (3505)

Contactpersoon :Prof. dr. Anneleen MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anneleen MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Kris THYS 
 Mevrouw Lien VEKEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels