Onderzoeksmethodologie (3506)

Contactpersoon :dr. Hannelore VAN DEN ABEELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Hannelore VAN DEN ABEELE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Dave STYNEN 
 Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 
 Mevrouw Tine VANDENDRIESSCHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels