Beginselen van het recht. Privaat en publiek recht. (3507)

Contactpersoon :Prof. dr. Carole BILLIET
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Carole BILLIET 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ashley BERGMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma TEWVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels