Bedrijfskunde (3511)

Contactpersoon :dr. Laura HOEKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Laura HOEKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Marijke SWENNEN 
 De heer Rik VANHEES 
 De heer Stijn BRICHAU 
 De heer Toon MOONS 
 Prof. dr. Wim MARNEFFE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels