Marketing analytics (3516)

Contactpersoon :Prof. dr. Sandra STREUKENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sandra STREUKENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Marketing (1312) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master handelsingenieur - marketing intelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor Marketing IntelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie Marketing IntelligenceKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels