Stage (3531)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Mieke JANS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Marijke SWENNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    master handelsingenieur in de beleidsinformatica 48,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor stageNa selectie64824,032432424,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels