Biomechanica en bewegingsanalyse in de sport (3590)

Contactpersoon :Prof. dr. Pieter MEYNS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter MEYNS 
  
Co-titularis :dr. Bart DINGENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Kristof HUTS 
 De heer Remco BAGGEN 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 dr. Stef FEIJEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels