Klinisch redeneren en communicatie bij complexe musculoskeletale aandoeningen (3592)

Contactpersoon :Prof. dr. Lotte JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lotte JANSSENS 
  
Co-titularis :dr. Bart DINGENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 De heer Bart BILLIET 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 De heer Philippe QUETIN 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 dr. Thomas MATHEVE 
 Mevrouw Ynse DOOMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningenVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels