Biomoleculen (3606)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dries THEUNISSEN 
 De heer Ilan DEVROEY 
 dr. ir. Jochen VANDERSPIKKEN 
 Mevrouw Kaat VALKENEERS 
 Mevrouw Lize BYNENS 
 De heer Mathias FRAIPONTS 
 Mevrouw Nele THEYSMANS 
 dr. Sam GIELEN 
 De heer Sander DRIESEN 
 dr. Sander SMEETS 
 dr. Simon PAREDIS 
 De heer Sonny BREBELS 
 De heer Stijn LENAERS 
 dr. ir. Tom CARDEYNAELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels