Functionele anatomie (3607)

Contactpersoon :Prof. dr. Esther WOLFS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Esther WOLFS 
  
Co-titularis :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Hanne JEURISSEN 
 Mevrouw Jolien VAN DEN BOSCH 
 Mevrouw Nathalie DIRKX 
 Mevrouw Sara FIETEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels