Functionele histologie (3608)

Contactpersoon :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Florian HERMANS 
 Mevrouw Kim NIJSTEN 
 Mevrouw Lotte ALDERS 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels