Biofysica (3609)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan D'HAEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan D'HAEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Bram BIJNENS 
 dr. Gilles BONNEUX 
 dr. Koen WOUTERS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 dr. Nele CLAES 
 De heer Siebe FREDERIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels