Moleculaire genetica en epigenetica (3617)

Contactpersoon :Prof. dr. Bieke BROUX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bieke BROUX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Leen SLAETS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 dr. Assia TIANE 
 De heer Ben ROMBAUT 
 Mevrouw Gayel DURAN 
 Prof. dr. Guy FROYEN 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 dr. Melissa SCHEPERS 
 Prof. dr. Tim VANMIERLO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Genetica en genomica (3410) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels