Klinische microbiologie  (3619)

Contactpersoon :Prof. Dr. Koen MAGERMAN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Koen MAGERMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 dr. Doryssa HERMANS 
 Mevrouw Flore WOUTERS 
 De heer Jeroen GUNS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Leen HEYENS 
 Mevrouw Serina RUBIO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels