Immuniteit (3620)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels HELLINGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Piet STINISSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Annet VAN DE WATERWEG BERENDS 
 dr. Doryssa HERMANS 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Jelle HENDRIX 
 De heer Jeroen GUNS 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Leen HEYENS 
 Mevrouw Mirre DE BONDT 
 Mevrouw Naomi VEENINGEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Serina RUBIO 
 De heer Tom KACHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels