Moleculaire ontwikkelingsbiologie (3621)

Contactpersoon :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Elke PIRLET 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Laura PONSAERTS 
 Mevrouw Lotte ALDERS 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Functionele histologie (3608) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels