Spijsvertering (3623)

Contactpersoon :Prof. dr. Werend BOESMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Werend BOESMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Prof. dr. David CASSIMAN 
 De heer Gabriele SANCHINI 
 Mevrouw Kinga TASNADY 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Meike THIJSSEN 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 De heer Reindert JEHOUL 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels