Biostatistiek (3624)

Contactpersoon :dr. Lisa HERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Lisa HERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niel HENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Geert MOLENBERGHS 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Statistiek in genetica (3411) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels