Onderzoekslabo (3650)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anton GINZBURG 
 ing. Arne VANCLEEF 
 ing. Brittany LAING 
 ing. Chris VANHEUSDEN 
 ing. Joris CLAES 
 ing. Koen LIBENS 
 Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
 Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
 Prof. dr. Roos PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Practicum Farma en Fijnchemie (4336) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bachelorproef - Chemie (2809) 9,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Practicum Voeding en Verpakking (4337) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bachelorproef - Chemie (2809) 6,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - chemie 170,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels