Verkeerskundig onderzoek (3658)

Contactpersoon :Prof. dr. Ariane CUENEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ariane CUENEN 
 De heer Jort KERREMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Casestudie 1 (1558) 6,0 stptn
    Verkeersonderzoeksmethodologie (3499) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Verkeersplanning (1381) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels