Ontwerpen 1A (3684)

Contactpersoon :Prof. arch. Jo BROEKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. arch. Jo BROEKX 
  
Co-titularis :Arch. Frank VANDEN ECKER 
 Arch. Peter PRINCEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Arch. Ludo SCHOUTERDEN 
 Arch. Peggy WINKELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Draagstructuur / Constructie 1A (4107) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht1897,0943,0954,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels