Ontwerpen 2A (3688)

Contactpersoon :Arch. Danny WINDMOLDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Danny WINDMOLDERS 
  
Co-titularis :Arch. Jo JANSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Nathalie BODARWE 
 De heer Peter VANDE MAELE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpen 1A (3684) 7,0 stptn
    Ontwerpen 1B (3685) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Constructie 2 (3686) 3,0 stptn
    Materiaalleer 2 (3687) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels