Architectuurtekenen 2B (3693)

Contactpersoon :Arch. Pieter VERHEYDEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Pieter VERHEYDEN 
  
Co-titularis :De heer Aarnoud DE RYCKER 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Stefanie WECKX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Architectuurtekenen 1A (3676) 4,0 stptn
    Architectuurtekenen 1B (3677) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Architectuurtekenen 2A (3692) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels