Architectuurtekenen 3 (3694)

Contactpersoon :Arch. Vincent MACRIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Vincent MACRIS 
  
Co-titularis :Arch. Pieter VERHEYDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Architectuurtekenen 2A (3692) 3,0 stptn
    Architectuurtekenen 2B (3693) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0NeeJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht813,0813,0NeeJaNumeriek

exchange architectuurNa selectie813,0813,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels