Ontwerpen 3A (3697)

Contactpersoon :Arch. Ludo SCHOUTERDEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Ludo SCHOUTERDEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. arch. Barbara ROOSEN 
 Mevrouw Marie MOORS 
 Arch. Peggy WINKELS 
 Arch. Tim VEKEMANS 
 Arch. Wilfried JENZEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpen 2A (3688) 9,0 stptn
    Ontwerpen 2B (3689) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Ontwerpmethodiek 3 / Typologie (2329) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels