Ontwerpen 3B (3698)

Contactpersoon :ir. arch. Dries CEUPPENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ir. arch. Dries CEUPPENS 
  
Co-titularis :Arch. Kelly HENDRIKS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Manu GELDERS 
 Arch. Nick CEULEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Ontwerpen 2A (3688) 9,0 stptn
    Ontwerpen 2B (3689) 9,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4,0 stptn
    Materiaalleer 3 (3287) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels