Seminarie HW (3702)

Contactpersoon :Prof. dr. Nadine LYBAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Nadine LYBAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Seppe CROONEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0NeeJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels