Bedrijfsontwikkeling voor technologie (3754)

Contactpersoon :Prof. dr. Sebastien LIZIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sebastien LIZIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master handelsingenieur - technologie in businessVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur optie TiBVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels