Technologie-ondersteunde innovatie in de revalidatie en zorg (3805)

Contactpersoon :Prof. dr. Annemie SPOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annemie SPOOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
 Mevrouw Els KNIPPENBERG 
 UGent UGent docent 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
interuniversitaire master ergotherapeutische wetVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels