Van gen tot patiënt (3814)

Contactpersoon :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Piet STINISSEN 
 Prof. dr. Veerle SOMERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Astrid PUES 
 Prof. dr. Elke CLYNEN 
 Mevrouw Flore WOUTERS 
 dr. Florian HERMANS 
 Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 dr. Karen LIBBERECHT 
 Mevrouw Laura PONSAERTS 
 Mevrouw Lotte ALDERS 
 Mevrouw Marithe CLAES 
 dr. Pascal GERVOIS 
 Mevrouw Pauline DREESEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels