Basisprincipes mechanica: puntmassa's (3823)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart VERMANG 
 dr. Els WIEERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dirk WILLEM 
 ing. Gert SCHOUTERDEN 
 ing. Ivo DEKKER 
 ing. Rafael VERBIEST 
 De heer Sarallah HAMTAEI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels