Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Wim DEFERME 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Gert VANHEES 
 Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
 ing. Koen LIBENS 
 ing. Pol VANWERSCH 
 De heer Tobias CORTHOUTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels