3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829)

Contactpersoon :dr. Giovanni VANROELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Co-titularis :De heer Andy SNOECX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels